Dolphin Meet

ONMEGA  MEET  EXPERIENCE

NOTE: this program is out of the water.

Interact with dolphin in a group  of  max. 6 people

Duration:  15 min. Activities: 11

Price for adult (from 9 years old): 50,- EURO

Price for child (3-8,99 years old):  35,- EURO

Bihaviours of the program :

Single for the best Fotos: Kiss, High Target, Feeding, Play with a toy, Swim by and touching

Groupal: Anatomy, Water Fights, Vocals, Turn Dance, Jumps, Waves, Claps

If you would like to show your children the wonders of the marine world, is the ideal gift. this experience is as magical as educational. Surrounded by these gentle hosts, you child will enjoy games and activities with our dolphins. This program is great for families with infants or little kids, seniors and people that don’t know how to swim or have swimming difficulties.

Interact with dolphins in a program designed for everybody, ideal for families, children. This extraordinary, hands-on program is carried out in the SAFE FLOATING PLATAFORM, which offers you a fantastic opportunity to get in touch with a dolphin, sharing an affectionate kiss to seal a lonf lasting emotional connection!

Last but not least, observe some of the dolphins most distinctive natural behaviors, including a spectacular jump and the unique whistling and clicking sounds they use to communicate with each other.

is a friendly experience for the whole family. Book your experience and surprise yourself with the magic of the dolphins. Our platforms are specially designed so that you’re able to meet the dolphins and witness their behaviors; they’ll swim up to you and greet you with a thrilling experience.  


NOTE: this program is out of the water.

***IMPORTANT***:
1) Children under  9 years of age must be accompanied by a paying adult also participating in the program.

2) All participants will use a life jacket.

3) Fort he safety reasons you are not allowed to use a video or photo camera during the program (wet areas).

4) Paticipant who left by hit own the running program by any reason cannot be taken back to continue. There is no money rebate provided.

5) Pregnant mothers are accepted. 

6) Each dolphin program is unique and based upon our groups, trainers and dolphins wellbeing in mind.
 

Not Included in the price: Photo CD and DVD

Dolphin Meet

ONMEGA “MEET EXPERIENCE” yüzer platform üzerinde

Grup tarzında: en çok 6 kişilik grup

Yunuslarla calisma platformda tanisma programi

Süre: 15 dakika / Etkinlikler: 11

 

 Fiyat yetişkin:                          50,- euro

Fiyat çocuk (3-8,99)                 35,-euro

(ancak bir yetişkin ile birlikte yapabilir)  

 

 

Seanslar:  11:30, 13:30, 15:30


EN İYİ FOTOLAR İÇİN TEK TEK: Öpme, Yüksek Hedef (buruna dokunma), Besleme, Oyuncakla Oynama, Yüzme ve Dokunma
GRUPLA HAREKETLER: Anatomi, Su Savaşı, Şarkı söylemek, Döner Dans, Zıplama, Dalgalandırma/ El Çırpma

Deniz dünyasının harikalarını çocuklarınıza göstermek istiyorsanız ideal hediye budur. Bu, büyülü bir eğitimdir. Bu nazik ev sahipleriyle çocuğunuz yunuslarla oyunlardan ve etkinliklerden zevk duyacaktır. Bebek ya da küçük çocukları olan aileler, yaşlılar ve yüzme bilmeyen ya da bu konuda güçlükleri olan insanlar için güzel bir program.

Herkese yönelik olarak yunuslarla etkileşim için tasarlanan program aileler ve çocuklar için idealdir. Bu sıra dışı program, güvenli bir yüzer platforma gerçekleştirilmektedir ve size unutulmaz bir duygusal bağ kurmak için etkili bir öpücüğü yunusa vermek olanağını sunar.

Dahası, inanılmaz atlamalar, eşsiz ıslık ve birbirleriyle iletişim kurmak için çıkardıkları takırdamalar gibi yunuslara özgü doğal davranışları görme olanağı bulacaksınız.
Bütün aile için arkadaş canlısı bir etkinlik. Deneyiminizi ayırtın ve sihirli yunuslarla kendinize bir sürpriz yapın. Özel tasarlanmış platformlarımız yunuslarla tanışmanızı ve davranışlarını gözlemenizi olanaklı kılar; size kadar yüzerek sizi selamlayacak ve inanılmaz bir deneyim yaşatacaklar.

NOT:  Bu, su dışında bir programdır.

ÖNEMLİ:
1) 9 yaş altı çocuklara programa katılmak için biletini almış yetişkinler eşlik etmelidir.
2) Bütün katılımcılar can yeleği kullanacaktır.

3) Güvenlik nedeniyle program sırasında video ya da fotoğraf çekmeye izin verilmez (ıslak alanlar).
4) Herhangi bir nedenle kendi kendine program akışını kaçıran katılımcı programa geriye dönülmez. Para iadesi söz konusu değildir.

5) Hamile kadınlar katılabilir.  
6) Her yunus programı gruplara, yunusların kendilerini iyi hissetmelerine ve dolaysı ile eğitimciler terciye göre eşsizdir.

Dolphin Meet

«ONMEGA» ЗНАКОМСТВО C ДЕЛЬФИНОМ на рабочей платформе

Программа знакомства с дельфином в группах до 6 человек

Продолжительность:  15 минут / Количество элементов: 11

СТОИМОСТЬ: 

Взрослый от 9 лет:           50,- евро

Ребенок от 2 до 8,99 лет:  35,- евро  

ВАЖНО: ребенок может участвовать в программе только в сопровождении одного платящего взрослого.


ДЛЯ ЛУЧШИХ ФОТОГРАФИЙИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Поцелуй, Высокая Цель, Кормление, Игры с Игрушками, Плавание и Касание

ГРУППОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Анатомия, Водная Война, Пение Дельфинов, Кружащийся Танец, Прыжки, Создание Волн / Хлопание Плавниками

Если вы хотите показать своим детям чудеса морского мира, то это самый идеальный подарок для них. Это просто волшебное обучение. В окружении этих доброжелательных хозяев ваш ребенок будет наслаждаться играми и различными мероприятиями с дельфинами. Эта программа отлично подходит для семей с младенцами или маленькими детьми, пожилых людей и людей, которые не умеют плавать или которые плохо плавают.

Программа общения с дельфинами разработана таким образом, чтобы в ней могли принять участие все без исключения и идеально подходит для семей и детей. Эта необычная программа осуществляется на безопасной платформе, которая предоставляет вам отличную возможность общения с дельфином и обмена нежным поцелуем для скрепления этого эмоционального сближения.

И последнее, но не в последнюю очередь, вам предоставится уникальная возможность понаблюдать за естественным поведением, характерным только для дельфинов, включая прыжки, уникальный свист и щелчки, которые они используют для общения друг с другом.

Это дружественное меропрятие для всей семьи. Сделайте бронирование нашей уникальной программы и удивите себя волшебством дельфинов. Наши платформы специально разработаны так, чтобы вы смогли познакомиться с дельфинами и понаблюдать за ними и ихним поведением: они будут подплывать к вам и приветствовать вас с большим энтузиазмом.

ПРИМЕЧАНИЕЭта программа проводится вне воды.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1) Дети младше 9-ти летнего возраста допускаются к участию в программе только в сопровождении взрослого, купившего билет и для себя.
2) Все участники программы должны использовать спасательный жилет.

3) Из соображений безопасности не разрешается использовать никакие фото и видео устройства (wet area).
4) Участники, по какой-либо причине по собственному желанию отказавшиеся от участия в программе, не могут быть приняты обратно для продолжения принятия участия в мероприятии. Возврат денег не осущестляется.

5) Беременные женщины допускаются к участию в этой программе.
6) Каждая программа с дельфинами уникальна и зависит от групп, тренеров и хорошего самочувствия дельфинов.

Dolphin Meet

ONMEGA  MEET  PLUS   

NOTE: this program is out of the water and is done on the floating paltform

Interact with dolphin in a group  of  max. 6 people

Duration:  15 min. Activities: 11

Price for adult (from 9 years old): 50,- EURO

Price for child (3-8,99 years old):  35,- EURO

Bihaviours of the program :

Single for the best Fotos: Kiss, High Target, Feeding, Play with a toy, Swim by and touching

Groupal: Anatomy, Water Fights, Vocals, Turn Dance, Jumps, Waves, Claps

If you would like to show your children the wonders of the marine world, is the ideal gift. this experience is as magical as educational. Surrounded by these gentle hosts, you child will enjoy games and activities with our dolphins. This program is great for families with infants or little kids, seniors and people that don’t know how to swim or have swimming difficulties.

Interact with dolphins in a program designed for everybody, ideal for families, children. This extraordinary, hands-on program is carried out in the SAFE FLOATING PLATAFORM, which offers you a fantastic opportunity to get in touch with a dolphin, sharing an affectionate kiss to seal a lonf lasting emotional connection!

Last but not least, observe some of the dolphins most distinctive natural behaviors, including a spectacular jump and the unique whistling and clicking sounds they use to communicate with each other.

is a friendly experience for the whole family. Book your experience and surprise yourself with the magic of the dolphins. Our platforms are specially designed so that you’re able to meet the dolphins and witness their behaviors; they’ll swim up to you and greet you with a thrilling experience.  


NOTE: this program is out of the water.

***IMPORTANT***:
1) Children under  9 years of age must be accompanied by a paying adult also participating in the program.

2) All participants will use a life jacket.

3) Fort he safety reasons you are not allowed to use a video or photo camera during the program (wet areas).

4) Paticipant who left by hit own the running program by any reason cannot be taken back to continue. There is no money rebate provided.

5) Pregnant mothers are accepted. 

6) Each dolphin program is unique and based upon our groups, trainers and dolphins wellbeing in mind.
 

Not Included in the price: Photo CD and DVD

Dolphin Meet

ONMEGA  MEET  EXPERIENCE   

NOTE: this program is out of the water and done on the floating platform

Interact with dolphin in a group  of  max. 6 people

Duration:  15 min. Activities: 11

Price for adult (from 9 years old): 50,- EURO

Price for child (3-8,99 years old):  35,- EURO

Bihaviours of the program :

Single for the best Fotos: Kiss, High Target, Feeding, Play with a toy, Swim by and touching

Groupal: Anatomy, Water Fights, Vocals, Turn Dance, Jumps, Waves, Claps

If you would like to show your children the wonders of the marine world, is the ideal gift. this experience is as magical as educational. Surrounded by these gentle hosts, you child will enjoy games and activities with our dolphins. This program is great for families with infants or little kids, seniors and people that don’t know how to swim or have swimming difficulties.

Interact with dolphins in a program designed for everybody, ideal for families, children. This extraordinary, hands-on program is carried out in the SAFE FLOATING PLATAFORM, which offers you a fantastic opportunity to get in touch with a dolphin, sharing an affectionate kiss to seal a lonf lasting emotional connection!

Last but not least, observe some of the dolphins most distinctive natural behaviors, including a spectacular jump and the unique whistling and clicking sounds they use to communicate with each other.

is a friendly experience for the whole family. Book your experience and surprise yourself with the magic of the dolphins. Our platforms are specially designed so that you’re able to meet the dolphins and witness their behaviors; they’ll swim up to you and greet you with a thrilling experience.  


NOTE: this program is out of the water.

***IMPORTANT***:
1) Children under  9 years of age must be accompanied by a paying adult also participating in the program.

2) All participants will use a life jacket.

3) Fort he safety reasons you are not allowed to use a video or photo camera during the program (wet areas).

4) Paticipant who left by hit own the running program by any reason cannot be taken back to continue. There is no money rebate provided.

5) Pregnant mothers are accepted. 

6) Each dolphin program is unique and based upon our groups, trainers and dolphins wellbeing in mind.
 

Not Included in the price: Photo CD and DVD